Kilka słów o nas

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który realizuje zadania i zlecenia z zakresu usług detektywistycznych, doradztwa prawnego oraz wsparcia psychologicznego. Nasze doświadczenie wynika z 25-letniej służby w Policji, w pionach kryminalnych, narkotykowych oraz ekonomicznych,
a w szczególności w Centralnym Biurze Śledczym Policji.
Współpracujemy z renomowanymi Kancelariami Adwokackimi z Wrocławia oraz Warszawy.
Działania skupiamy na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju.
W naszym zespole działają również specjaliści z zakresu psychologii dziecięcej, rodzinnej oraz terapii uzależnień, a także ochrony osobistej. Kooperujemy również z biegłymi w dziedzinie informatyki
i telefonii komórkowej.
Jako nowoczesne biuro detektywistyczne oferujemy naszym klientom badanie wariografem,
które może zostać wykonane w dowolnym miejscu w Polsce, a nie tylko w biurze
we Wrocławiu i w Warszawie.

Badanie poligraficzne

Badanie poligraficzne to obecnie jedna z najdokładniejszych metody detekcji nieszczerości,
która w większości rodzajów testów sięga powyżej 90%. Co istotne, opinia biegłego z zakresu badań poligraficznych może być wykorzystana w sądzie. Badania za naszym pośrednictwem wykonywane są przez specjalistów certyfikowanych przez polskie i europejskie zrzeszenia poligraferów (PTBP i EPA) według standardów respektowanych przez American Polygraph Association.
Wyniki każdego badania przekazywane są zleceniodawcy w formie szczegółowego raportu
wraz z opinią specjalisty przeprowadzającego test. Coraz częściej badanie wariografem ma nieocenioną rolę dowodową w postępowaniach sądowych dotyczących zdrad małżeńskich, kradzieży, przywłaszczeń, korupcji, ale także doskonale sprawdza się jako etap postępowania kwalifikacyjnego
w ramach rekrutacji pracowników do instytucji, w których zaufanie odgrywa kluczową rolę.

Czy da się oszukać wariograf ?

Skuteczność badań poligrafem (potocznie określanym w kulturze popularnej jako wykrywacz kłamstw) wynika z tego, że urządzenie rejestruje reakcje fizjologiczne organizmu w momencie odpowiadania
na poszczególne pytania dotyczące danego zagadnienia. Jeśli osoba jest nieszczera, dochodzi do tzw. dysonansu poznawczego, na który organizm reaguje inaczej niż w przypadku mówienia prawdy. Wspomniane reakcje kontroluje autonomiczny układ nerwowy, a to oznacza, że nie są zależne od naszej woli i nie mamy nad nimi kontroli.

W naszej ofercie znajdą Państwo usługi z zakresu:

ZBIERANIA MATERIAŁU DOWODOWEGO DO SPRAW ROZWODOWYCH

AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

KONTROBSERWACJI

MOBBINGU

DYSKRETNA OCHRONA OSOBISTA


SPRAWY RODZINNE I ALIMENTACYJNE

KONTROLI RODZICIELSKIEJ

USTALANIA DANYCH ADRESOWYCH

BADANIE
WARIOGRAFEM

OBSERWACJI

STALKINGU

KONTROLI PRACOWNIKÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA L4

WERYFIKACJI PRACOWNIKÓW

ZBIERANIA DOWODÓW W SPRAWACH KARNYCH

WYKRYWANIA W POJAZDACH ORAZ POMIESZCZENIACH PODSŁUCHÓW I LOKALIZATORÓW GPS

WYWIADU GOSPODARCZEGO

USTALANIE ŚWIADKÓW

WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

POSZUKIWANIA OSÓB I MIENIA

OBSŁUGI PRAWNEJ

RESTRUKTURYZACJA SPÓŁEK Z PROBLEMAMI FINANSOWYMI

Skontaktuj się z nami

Nasze oddziały:

  • Woj. Opolskie/ Śląskie – tel. 791 363 323
  • Woj. Lubuskie/ Wielkopolskie – tel. 668 191 374
  • Woj. Kujawsko-Pomorskie/ Łódzkie – tel. 668 191 374
  • Woj. Zachodniopomorskie/ Pomorskie – tel. 668 191 374
  • Woj. Mazowieckie – tel. 668 191 374