W naszej ofercie znajdą Państwo usługi z zakresu:

ZBIERANIA MATERIAŁU DOWODOWEGO DO SPRAW ROZWODOWYCH

AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

KONTROBSERWACJI

MOBBINGU

DYSKRETNA OCHRONA OSOBISTA


SPRAWY RODZINNE I ALIMENTACYJNE

KONTROLI RODZICIELSKIEJ

USTALANIA DANYCH ADRESOWYCH

BADANIE
WARIOGRAFEM

OBSERWACJI

STALKINGU

KONTROLI PRACOWNIKÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA L4

WERYFIKACJI PRACOWNIKÓW

ZBIERANIA DOWODÓW W SPRAWACH KARNYCH

WYKRYWANIA W POJAZDACH ORAZ POMIESZCZENIACH PODSŁUCHÓW I LOKALIZATORÓW GPS

WYWIADU GOSPODARCZEGO

USTALANIE ŚWIADKÓW

WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

POSZUKIWANIA OSÓB I MIENIA

OBSŁUGI PRAWNEJ

RESTRUKTURYZACJA SPÓŁEK Z PROBLEMAMI FINANSOWYMI